(Tijdelijke) Plaatselijke Regels Golfcentrum en Golfvereniging “DONGEN”.

Schoonmaken van de bal (Tijdelijk)

Door de weersomstandigheden en de conditie van de baan komt het regelmatig voor dat veel modder aan de bal kleeft. Vanaf heden geldt de volgende tijdelijke plaatselijke regel:

Het is toegestaan om in het algemeen gebied de bal zonder straf op te nemen en schoon te maken. Men dient de plaats van de bal te markeren en de bal op de originele plaats terug te plaatsen.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:

Algemene straf volgens Regel 14.7a.

=================================================

Buiten de Baan (OUT OF BOUNDS)
Buiten de baan is aangegeven met witte palen.

Abnormale baanomstandigheden (Ground Under Repair, GUR)
Abnormale baanomstandigheden worden aangegeven door blauwe paaltjes. Bij een belemmering mag de speler dit ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1a.

Verboden speelzones “NO PLAY ZONE”.
Verboden speelzones “NO PLAY ZONES” worden op verschillende manieren aangegeven:

 • G.U.R. gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
 • De hindernissen gemarkeerd door rode paaltjes met groene kop zijn een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, moet de speler deze belemmering verplicht ontwijken volgens Regel 17.1e.

De verboden speelzones met de rode paaltjes met groene kop bevinden zich;

 • Op hole 1 aan de rechterzijde van de fairway en achter de green.
 • Op hole 2 aan linkerzijde van de fairway en green.
 • Op hole 8 aan de rechterzijde van de green.

Bescherming van jonge aanplant/bomen.
Aangepaalde jonge aanplant/bomen of jonge aanplant/bomen gemarkeerd met blauw lint zijn een verboden speelzone “NO PLAY ZONE”. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde jonge aanplant/bomen, is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Dropping Zones
Als een bal in de “hindernis” vooraan en aan de rechterzijde van Hole 3 of 12 ligt, aangegeven met rode palen of als het bekend of praktisch zekers is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag:

Ontwijken volgens Regel 17.1 of;

 • Als extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de “Dropping Zone” droppen, binnen een stoklengte gemeten vanaf de rode tegel. Deze is gesitueerd links voor de oranje afslagplaats. Indien er een afslagmat aanwezig is dient men deze als dropping zone te gebruiken en vanaf deze mat te spelen. Deze “Dropping zone” is een dropping zone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Hindernis ontwijken aan de overkant van een Rode hindernis (Hole 8 en 17)
Als de bal van een speler in een “Hindernis” ligt, ook wanneer bekend of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de “Hindernis” ontwijken door gebruik te maken van één van de opties van Regel 17.1d.

OF, Als de bal het laatst de grens van de “Rode Hindernis” kruiste op HOLE 7 of 16, als extra mogelijkheid met bijtelling van één strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de “Hindernis”:

 • Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant van de “Rode Hindernis” dat op de zelfde afstand van de hole is als waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de “Rode Hindernis” heeft gekruist.
 • Afmeting van dropzone gemeten van het referentiepunt: twee clublengten, maar met deze beperkingen:
 • Deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
 • Deze mag overal op de baan zijn behalve in de zelfde “Hindernis”, maar
 • Als meer dan een gebied van de baan binnen twee clublengten van het referentiepunt ligt, dan moet de bal tot stilstand komen in de “Dropzone” in het zelfde gebied van de baan dat de bal eerst raakte toen deze werd gedropt in de “Dropzone”.

Spelen van een provisionele bal indien men niet zeker is of de bal in de rode hindernis ligt.
Als een speler niet weet of zijn/haar bal in een rode hindernis ligt op hole 3/12 en 4/13 (rechts van de afslagplaats), mag de speler een provisionele bal spelen en daarmee gebruik maken van een van de volgende ontwijkopties: slag en afstand (Regel 17.1 d(1)), recht naar achteren ontwijken (Regel 17.1 d(2)) of zijwaarts ontwijken (Regel 17.1 d(3)). De speler mag bij hole 3/12 als extra mogelijkheid de dropzone gebruiken.

Ontwijken van een sproeikop
Een sproeikop in het algemene gebied die op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1b.
Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf bij overtreding van een Plaatselijke Regel: ALGEMENE STRAF.

Laatste update: 22-10-2023

Meer informatie over: