Tijdelijke Plaatselijke Regels

Vogelschade

 • In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dieren (b.v. kraaien) grond in bewerking (GUR) waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b. Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf bij overtreding van een Tijdelijke Plaatselijke Regel: ALGEMENE STRAF.

Tijdelijke Plaatselijke Regel Processierupsen
Waar processierupsen op de baan, tussen hole 2 en hole 8 en grote eik links van de fairway hole 6 en hole 9, gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één stoklengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Tevens is de processierups ook op de Par 3 baan waargenomen.
Alle bomen zijn gemarkeerd.

 

Plaatselijke Regels Golfcentrum en Golfvereniging “DONGEN”.

 • Buiten de Baan (OUT OF BOUNDS)
 • Buiten de baan is aangegeven met witte palen.
 • Abnormale baanomstandigheden (Ground Under Repair, GUR)
 • Abnormale baanomstandigheden worden aangegeven door blauwe paaltjes. Bij een belemmering mag de speler dit ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1a.

Verboden speelzones “NO PLAY ZONE”.

Verboden speelzones “NO PLAY ZONES” worden op verschillende manieren aangegeven;

 • G.U.R. gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
 • De hindernissen gemarkeerd door rode paaltjes met groene kop zijn een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, moet de speler deze belemmering verplicht ontwijken volgens Regel 17.1e.

De verboden speelzones met de rode paaltjes met groene kop bevinden zich;

 • Op hole 1 aan de rechterzijde van de fairway en achter de green.
 • Op hole 2 aan linkerzijde van de fairway en green.
 • Op hole 8 aan de rechterzijde van de green.

Bescherming van jonge aanplant/bomen. Aangepaalde jonge aanplant/bomen of jonge aanplant/bomen gemarkeerd met blauw lint zijn een verboden speelzone “NO PLAY ZONE”. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde jonge aanplant/bomen, is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Dropping Zones

Als een bal in de “hindernis” vooraan en aan de rechterzijde van Hole 3 of 12 ligt, aangegeven met rode palen of als het bekend of praktisch zekers is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag:

Ontwijken volgens Regel 17.1 of;

 • Als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de “Dropping Zone” droppen. Deze is gesitueerd links voor de oranje afslagplaats. Voor deze Dropping zone is een afslagmat gebruikt. Deze “Dropping zone” is een dropping zone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Hindernis ontwijken aan de overkant van een Rode hindernis (Hole 8 en 17)

Als de bal van een speler in een “Hindernis” ligt, ook wanneer bekend of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de “Hindernis” ontwijken door gebruik te maken van één van de opties van Regel 17.1d.

OF, Als de bal het laatst de grens van de “Rode Hindernis” kruiste op HOLE 7 of 16, als extra mogelijkheid met bijtelling van één strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de “Hindernis”:

 • Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant van de “Rode Hindernis” dat op de zelfde afstand van de hole is als waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de “Rode Hindernis” heeft gekruist.
 • Afmeting van dropzone gemeten van het referentiepunt: twee clublengten, maar met deze beperkingen:
 • Deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
 • Deze mag overal op de baan zijn behalve in de zelfde “Hindernis”, maar
 • Als meer dan een gebied van de baan binnen twee clublengten van het referentiepunt ligt, dan moet de bal tot stilstand komen in de “Dropzone” in het zelfde gebied van de baan dat de bal eerst raakte toen deze werd gedropt in de “Dropzone”.

Straf bij overtreding van een Plaatselijke Regel: ALGEMENE STRAF.

Laatste update: 10-11-2020

Meer informatie over: